1. เรียนรู้ user interface หน้าต่าง nuke การ split, การสร้าง work space, view port control
 2. ตั้งค่า preference ก่อนเริ่มทำงาน, map path mac, windows, linux
 3. ตั้งค่า projects setting, projects directory, การสร้าง project folder ที่ถูกต้อง
 4. เรียนรู้ properties bin, postage stamp, cache, label, save presets
 5. read ,write node, timeline control in (i), out (o) frame, grobal, input frame
 6. ตั้งค่า proxy mode in project setting and read node
 7. การใช้งาน viewer, wipe
 8. frame rang (hold, loop, bounce, back), start frame at, offset, dope sheet
 9. reformat node
 10. merge, mix, operation
 11. nuke channels system rgba, channels merge
 12. nuke utilities (black drop, dot, contact sheet, postage stamp)
  Screen Shot 2015-06-21 at 9.33.06 AM

Comments