วิธีที่ 1

1. roto เฉพาะส่วนที่เราต้องการคือรอบๆ tv (output = a, premult = rgb)
2. keying
3. roto รอบๆ maker ทั้ง 5 เป็นวงกลมตามภาพบน (output = a, premult = none)
4. click mask color ตามภาพ
5. ดึง alpha ลงมาให้สุด marker ที่เป้นสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีดำ

วิธีที่ 2

1. roto เฉพาะส่วนที่เราต้องการคือรอบๆ tv (output = a, premult = rgb)
2. keyer บริเวณ green screen
3. keylight ตรงจุดสีแดง แล้ว erode blur (alpha) ให้กว้างออก ประมาณ 2.5
4. merg ทั้ง 2 ผลลัพท์เข้าด้วยกันด้วย operarion = multiply

วิธีที่ 3

1.  roto รอบๆ maker ทั้ง 5 เป็นวงกลมตามภาพบน (output = a, premult = none)
2. ใช้ marker removal node เพื่อลบ marker
3. roto รอบๆพื้นที่ๆ เราต้องการ key (รอบ tv) (output = none, premult = rgba)
4. keying

Forums Discussion : https://www.kazuacademy.com/forums/viewtopic.php?f=39&t=14

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

One Response

Nung 3 years ago

enable disqus

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Comments are closed.