ว่าง     ใกล้เต็ม     เต็ม

Academic Calendar

2019 Summer Term | April – May 

Course Code Price Section Instructor Day Time Start Date
Learn to Professional Compositing NUK101 ฿8900  Section 1 Chainarong เสาร์ 09:00-12:00 6 เมษายน 2562 – 25 พฤษภาคม 2562
Section 2 Chainarong อาทิตย์ 09:00-12:00 7 เมษายน 2562 – 26 พฤษภาคม 2562
Section 3 Chainarong จันทร์ 09:00-12:00 8 เมษายน 2562 – 27 พฤษภาคม 2562
Section 4 Chainarong อังคาร 09:00-12:00 9 เมษายน 2562 – 28 พฤษภาคม 2562
Art of Advance Digital Compositing NUK201 ฿9900 Section 1 Chainarong เสาร์ 13:00-16:00 6 เมษายน 2562 – 25 พฤษภาคม 2562
 Section 2 Chainarong อาทิตย์ 13:00-16:00 7 เมษายน 2562 – 26 พฤษภาคม 2562
Section 3 Chainarong จันทร์ 13:00-16:00 8 เมษายน 2562 – 27 พฤษภาคม 2562
Section 4 Chainarong อังคาร 13:00-16:00 9 เมษายน 2562 – 28 พฤษภาคม 2562
Katana for VFX Production KAT101 ฿15000 Section 1 Chainarong พุทธ 09:00-12:00 10 เมษายน 2562 – 29 พฤษภาคม 2562
Section 2 Chainarong พุทธ 13:00-16:00 10 เมษายน 2562 – 29 พฤษภาคม 2562
Matte Painting for Production MAT101 ฿9900 Section 1 Polawat พฤหัสบดี 13:00-16:00 11 เมษายน 2562 – 23 พฤษภาคม 2562
Adobe Illustrator Essentials for Character Design AI101 ฿8900 Section 1 Apiwat เสาร์ 17:00-20:00 6 เมษายน 2562 – 18 พฤษภาคม 2562
Creative Packaging Design PKD101 ฿8900 Section 1 Tawat อาทิตย์ 17:00-20:00 7 เมษายน 2562 – 19 พฤษภาคม 2562

2019 Spring Term | July – August

Course Code Price Section Instructor Day Time Start Date
Learn to Professional Compositing NUK101 ฿8900  Section 1 Chainarong เสาร์ 09:00-12:00 6 กรกฎาคม 2562 – 24 สิงหาคม 2562
Section 2 Chainarong อาทิตย์ 09:00-12:00 7 กรกฎาคม 2562 – 25 สิงหาคม 2562
Section 3 Chainarong จันทร์ 09:00-12:00 8 กรกฎาคม 2562 – 26 สิงหาคม 2562
Section 4 Chainarong อังคาร 09:00-12:00 9 กรกฎาคม 2562 – 27 สิงหาคม 2562
Art of Advance Digital Compositing NUK201 ฿9900 Section 1 Chainarong เสาร์ 13:00-16:00 6 กรกฎาคม 2562 – 24 สิงหาคม 2562
Section 2 Chainarong อาทิตย์ 13:00-16:00 7 กรกฎาคม 2562 – 25 สิงหาคม 2562
Section 3 Chainarong จันทร์ 13:00-16:00 8 กรกฎาคม 2562 – 26 สิงหาคม 2562
Section 4 Chainarong อังคาร 13:00-16:00 9 กรกฎาคม 2562 – 27 สิงหาคม 2562
Katana for VFX Production KAT101 ฿15000 Section 1 Chainarong พุทธ 09:00-12:00 10 กรกฎาคม 2562 – 28 สิงหาคม 2562
Section 2 Chainarong พุทธ 13:00-16:00 10 กรกฎาคม 2562 – 28 สิงหาคม 2562
Matte Painting for Production MAT101 ฿9900 Section 1 Polawat พฤหัสบดี 13:00-16:00 11 กรกฎาคม 2562 – 22 สิงหาคม 2562
Adobe Illustrator Essentials for Character Design AI101 ฿8900 Section 1 Apiwat เสาร์ 17:00-20:00 6 กรกฎาคม 2562 – 17 สิงหาคม 2562
Creative Packaging Design PKD101 ฿8900 Section 1 Tawat อาทิตย์ 17:00-20:00 7 กรกฎาคม 2562 – 18 สิงหาคม 2562