1. กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มเรียน 3 วัน (หรือจนกว่า course จะเต็ม ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook fanpage )
  2. กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มายืนยันที่  email : kazu.academy@gmail.com พร้อมทั้งระบุ Order id (ตรวจสอบได้ใน email Order #xxx)
  3. กรณีต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนเพื่อขอคืนเงิน กรุณาแจ้งก่อนคอร์สเริ่ม 3 วัน หากช้ากว่านี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน หากไม่สามารถมาเรียนได้
  4. นักเรียนจะได้รับ account สำหรับเข้าใช้ file server ผ่านระบบ cloud ซึ่งข้อมูลจะถูกลบหลังจากเรียนจบ 30 วัน
  5. ไม่อนุญาติให้มีการบันทึก vdo ในระหว่างการเรียนการสอนเพื่อนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ…
    Kazu Academy